Openingstijden

maandag 9.30 – 11.30 uur

Donderdag 9.30 – 11.30 uur

Aanmelden voor nieuwsbrief

Welkom op de startpagina van  de Huurdersbelangenvereniging Susteren

 

hbvsusterendsc_0043

 

 

TIP: KIJK OOK EENS IN ONZE NIEUWS RUBRIEK!


 

Wat doet uw huurdersvereniging?

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging voor mij en waarom zou ik lid worden?” Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wij doen, voor u persoonlijk, of zelfs in het algemeen.

Uw huurdersvereniging voert overleg met de bestuurder/s van  ZOwonen en indien nodig met de gemeente.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenvereniging, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de Huurdersvereniging Susteren doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met  ZOwonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersbelangenvereniging is beslist geen klachten bureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenvereniging, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Huurdersbelangenvereniging Susteren brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Susteren, Roosteren, Nieuwstadt en Dieteren direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

De huurdersvereniging is een vereniging die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van  ZOwonen in het werkgebied Susteren, Roosteren, Nieuwstadt en Dieteren.De vereniging maakt geen deel uit van  ZOwonen.Laat u horen. Want u mening telt!

 

Nederlandse Woonbond

De Huurdersbelangen- vereniging is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle huurders aangaan, zoals de jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en over het bouwen van betaalbare woningen. Dit is ook voor u van belang. Wij kunnen ook als vereniging een beroep doen op juridische adviseurs van de Woonbond.

Adviesraad Huurders ZOwonen

Door een samenwerking met de andere vijf Huurders- belangenverenigingen van  ZOwonen, is het idee van een vergaand samenwerkings-verband ontstaan. Dit heeft geresulteerd in de Adviesraad Huurders, afgekort ARH. De ARH komt in actie als  ZOwonen advies vraagt over zaken die alle huurders van  ZOwonen aangaan. Een afvaardiging van iedere Huurdersbelangen- verenigingen heeft zitting in de ARH en brengt advies uit namens alle huurders.