Openingstijden

maandag 9.30 – 11.30 uur

Donderdag 9.30 – 11.30 uur

Aanmelden voor nieuwsbrief
Geachte leden,
HuurdersBelangenVereniging Susteren is “Stichting HuurdersBelangen Susteren” geworden per 4 Juli 2018, er komt dan ook een nieuwe website.
Deze website blijft nog tot Februari 2019 in gebruik. met een verwijzing naar de nieuwe website zodra deze in gebruik genomen gaat worden.
mvg het bestuur.

 


 

Wat doet uw huurdersorganisatie?

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersorganisatie voor mij?”

Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het voor leken niet altijd duidelijk is wat wij doen.

Uw huurdersorganisatie voert overleg met de bestuurders van  ZOwonen en indien nodig met de gemeente.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersorganisatie, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de Stichting HuurdersBelangen Susteren doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met  ZOwonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersbelangenvereniging is beslist geen klachten bureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenvereniging, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting HuurdersBelangen Susteren brengt advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Susteren, Roosteren, Nieuwstadt en Dieteren direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

De Stichting HuurdersBelangen is een stichting die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van  ZOwonen in het werkgebied Susteren, Roosteren, Nieuwstadt en Dieteren.De stichting maakt geen deel uit van  ZOwonen. Laat van u horen! Direct naar ZOwonen of via ons. Want u mening telt!

 

Nederlandse Woonbond

De Huurdersbelangen- vereniging is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle huurders aangaan, zoals de jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en over het bouwen van betaalbare woningen. Dit is ook voor u van belang. Wij kunnen ook als SHB Susteren een beroep doen op juridische adviseurs van de Woonbond.

Samenwerking met andere huurdersorganisaties

Door een samenwerking met de andere vijf Huurdersbelangen verenigingen/stichtingen binnen het rayon van ZOwonen, is het idee van een vergaand samenwerkingsverband ontstaan. Dit samenwerkingsverband komt in actie als ZOwonen advies vraagt over zaken die alle huurders van  ZOwonen aangaan. Een afvaardiging van iedere Huurdersbelangen- verenigingen heeft zitting in deze werkgroep en brengt advies uit namens alle huurders.